In gesprek met D66, GroenLinks en PvdA

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • In gesprek met D66, GroenLinks en PvdA

Maurik, 02/06/2022

Dijkwacht ontving een uitnodiging van D66, GroenLinks en PvdA om te spreken over de ontwerp omgevingsvisie. Binnenkort wordt hierover een besluit genomen in de gemeenteraad en Dijkwacht heeft hier een zienswijze op ingediend. Zie eerder op deze website.


Dijkwacht maakt zich zorgen over het bouwen van nieuwe vakantieparken in de uiterwaarden. Die tasten het landschap, de natuur, de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de inwoners aan. En er zijn zeker alternatieven voor nog meer chalets.


D66, GroenLinks en PvdA gaven aan de zorgen van de Dijkwacht te herkennen en zullen zich inzetten om hiervoor aandacht te creeëren in de gemeenteraad en in de planvorming na goedkeuring van de omgevingsvisie.