Druk bezochte bijeenkomst Dijkwacht

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Druk bezochte bijeenkomst Dijkwacht

Maurik, 26/02/2023

Ruim 120 inwoners van de dorpen Eck en Wiel, Rijswijk en Maurik trokken woensdagavond naar het Klokhuis in Maurik om met elkaar over de toekomst van het uiterwaardengebied in Buren te praten.


Na een presentatie over de Natura 2000 gebieden, de veiligheid van en op de dijken, de toenemende overstromingsrisico’s door de klimaatverandering, de omgevingsvisie van de Gemeente Buren en de geplande uitbreiding van 1200 recreatie-units in de uiterwaarden, kon men in kleinere groepen met elkaar in gesprek over de vragen:

  1. Wat vind u mooi aan ons landschap?
  2. Waar maakt u zich zorgen over?
  3. Welke recreatie mogelijkheden zou u als inwoner graag hebben?
  4. Welke recreatie vindt u passen in ons landschap?


Behoud van het landschap

In alle gesprekstafels kwam naar voren dat de bewoners vooral veel waarde hechten aan het behoud van het karakteristieke open uiterwaarden-landschap, de natuur, de vrije bereikbaarheid van de rivier en de rust in het gebied.


Zorgen over de grootschalige ontwikkeling

De aanwezigen gaven aan grote zorgen te hebben over de grootschalige buitendijkse ontwikkeling van recreatie-investeerders. Ook werd aangeven dat de hele infrastructuur niet is berekend op zoveel recreanten. Dat is in de zomer al te merken aan vele verkeer op de dijk, wandelen en fietsen wordt steeds meer een uitdaging. 

Daarnaast waren veel aanwezigen verbaasd over de groei van gemotoriseerde watersport in het natura 2000 gebied. Veel kritiek kwam er op de houding van de gemeente met betrekking tot het handhaven op verstrekte vergunningen.  


Wat zou er in het gebied passen?

Natuur en cultuur

Ook werd er gefilosofeerd over welke recreatie in dit gebied wel zou passen. Daarbij werd gedacht aan de aanleg van aparte wandel-, klompen en fietspaden, kleinschalige natuurrecreatie- en kampeerterreinen, zoals kamperen bij de boer. Het organiseren van atelierroutes, uitbaten van overblijfselen van de Romeinse grens (Limes) die in de jaren 70 in Maurik zijn gevonden. Het inpassen van culturele functie in oude steenfabrieken. Ook het stimuleren van kleinschalige horeca zoals theetuinen en B&B’s werd genoemd. 


Toegang tot de rivier

Door veel bewoners werd als belangrijk gezien dat het weer mogelijk moet zijn om aan de rivier te komen zonder hekken, prikkeldraad en verboden-toegang-borden.  De laatste jaren zijn de rivier en de uiterwaarden steeds meer afgesloten geraakt.


Onderstaand de presentatie zoals deze deze avond gegeven is:

In de presentatie wordt verwezen naar enkele stukken en en video. Mocht u deze alsnog willen kijken/lezen, verwijzen wij graag naar:

De presentatie liever downloaden als pdf? Dat kan natuurlijk ook: Presentatie Dijkwacht Buren