Voorbespreking Recreatievisie en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Voorbespreking Recreatievisie en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Maurik, 17/09/2022

6 september 2022 - Dijkwacht Buren was aanwezig bij de voorbespreking van de ontwerp Recreatievisie en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.


In de bovenstaande bespreking van de Omgevingsvisie, werd bij herhaling gemeld dat de precieze mogelijkheden en onmogelijkheden in de gebiedsplannen en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan komen te staan.


Komende week neemt de gemeenteraad hierover besluiten. Wij maken ons echter nog steeds zorgen. Waarom? Bijvoorbeeld omdat:


 1. in de ontwerp Recreatievisie staat dat we niet voor een maximale groei van toerisme gaan, maar er staan geen cijfers bij van hoeveel toerisme er nu is en hoeveel maximaal dan zou zijn. Alsof de politie zegt, je mag niet te hard rijden, terwijl er geen aanduiding staat van de maximumsnelheid!
 2. in de ontwerp Recreatievisie geen definitie staat van wat kleinschalig of natuurlijk inclusief is. En dat terwijl we als Actiegroep die definitie aan de gemeente hebben aangeboden! Is kleinschalig dan 15 of 50 staplekken? Dat maakt nogal een verschil!
 3. Maken we zorgen om niets? De werkelijkheid bewijst dat de eerste problemen al ontstaan. Het hondenstrand op het eiland van Maurik wordt door de gemeente gepacht zodat inwoners daar met hun hond kunnen gaan wandelen. Nu worden de parkeerplaatsen bezet door buitenlandse vissers met boottrailers en boot recreanten die hun auto wekenlang parkeren.
  Wij als inwoners krijgen vervolgens de boete omdat we onze auto even buiten het vak parkeren. Of onze honden worden verjaagd door illegaal rondrijdende motoren en quads! Het moet niet gekker worden. Is het wellicht een idee om er een ‘blauwe parkeerzone’ met maximum 1 uur parkeren van te maken en dan eens te handhaven?
 4. blijkt uit de ontwikkeling van ‘landgoederen’ blijkt hoe slimme ondernemers gebruik kunnen maken van de mazen in de wet. Op verschillende plekken in het buitengebied verrijzen riante villa’s en recreatieverblijven op plekken waar je je over verbaast.
 5. in de ontwerp Recreatievisie voorbijgegaan wordt aan de effecten van klimaatverandering waardoor er meer ruimte voor de rivier nodig gaat zijn. Voor afvoer van hoogwater in de winter en het vasthouden van water bij droogte in de zomer. Volgens de Deltacommissaris moeten daarom juist bouwwerken weg uit uiterwaarden. Waarom staat de gemeente Buren dan juist meer toe? Meer uitleg hierover? Lees "Bouwen in de Uiterwaard? Den Haag zegt 'nee'. "
 6. in het ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan niets concreets wordt gezegd hoe om te gaan met de nú al bestaande verkeersdrukte en onveiligheid op en naar de dijken en recreatieparken. Het neerleggen van wat verkeersdrempels is daar echt geen oplossing voor. En die echte oplossing moet er volgens ons zijn, voor dat er vergunning kan worden verleend voor uitbreiding van of nieuwe recreatieparken.
 7. en er is ook nog steeds geen antwoord op onze vraag naar het vervoer en stalling van al die extra chalets bij hoog water. Het vervoer veroorzaakt verkeersonveiligheid als dit over een smalle dijk moet en door de dorpskernen. En waar komen ze dan te staan? Toch niet in de mooie weilanden aan de andere kant van de dijk, ergens op een leeg grasveld in het dorp of op de parkeerplaats van het gemeentehuis? Worden wij als inwoners opgezadeld met de rotzooi van ‘Roompot’ grootverdieners?

Wij hopen dat de gemeenteraad zich opwerpt als de beschermer van burgerbelangen, van inwoners. En eist van het College dat harde cijfers, definities en voorwaarden stelt, alvorens visies en plannen goed te keuren of vergunningen te verlenen.