Startavond Klompenpad

Maurik, 03/05/2022

Graag willen we het persbericht van de Gemeente Buren hier onder de aandacht brengen: Inwoners welkom op startavond Klompenpad

Inwoners welkom op startavond Klompenpad


Loopt u ook graag een blokje om in uw eigen omgeving? Wilt u meedenken over wandelmogelijkheden in de omgeving van Maurik? Kom dan naar de startavond op maandag 9 mei. De gemeente Buren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen samen met inwoners en partijen in het gebied rondom Maurik dit Klompenpad gaan ontwikkelen. De startavond vindt plaats om 20.00 uur in het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 in Maurik.

Klompenpaden in Gelderland

In Gelderland en Utrecht zijn 131 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.

Wethouder Pieter Neven: “Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor inwoners die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans aan de lokale economie.”

In de buitengebieden van de gemeente Buren liggen al vier Klompenpaden: het Batouwepad, het Engelrodepad, het Errekomsepad en het Teisterbantpad. Zo ontstaat een netwerk van Klompenpaden in de gemeente Buren.


Startavond

Op de startavond wordt het project om het Klompenpad Maurik te ontwikkelen toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om te reageren op de eerste ideeën en hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun aanvullende ideeën voor deze route aan te dragen. Alle input van de avond wordt verzameld op een centrale kaart. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de ontwikkeling van het Klompenpad Maurik. Meer informatie over deze startavond vindt u op onze website: www.landschapsbeheergelderland.nl/startavond-klompenpad-maurik.


Dit Klompenpad kwam voort uit de wensen van inwoners tijdens het project Levend Landschap Maurik. Het Klompenpad wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Buren en de provincie Gelderland.


Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Martijn Grievink van SLG, tel. 06-51839888.

---------------------------------------------------------EINDE PERSBERICHT-----------------------------------

Noot voor de redactie:

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Birgit Quint, communicatieadviseur gemeente Buren, via 06 3099 4836 of communicatie@buren.nl.