Openbare informatieavond zienswijzen 12 mei

Maurik, 11/05/2022

Donderdagavond 12 mei om 19.30 is de hoorzitting over de ontwerp omgevingsvisie en zal Freek Landmeter spreken namens Dijkwacht Buren.


Deze informatieavond is bedoeld voor inwoners die een zienswijze hebben ingediend. Indieners krijgen de kans om de zienswijze nader toe te lichten bij de raads- en burgerraadsleden. Aanmelden hiervoor kan via griffie@buren.nl.


Dit betreft een openbare informatiebijeenkomst. Dit betekent dat deze bijeenkomst vrij toegankelijk is om bij te wonen en dat deze ook wordt uitgezonden via de gemeentelijke website. Deze bijeenkomst zal na afloop ook terug te zien zijn via de website van de gemeente Buren.


Klik op deze link voor meer informatie.