Landschappelijke inpassing van recreatieparken

Maurik, 06/04/2022

Dat de landschappelijke inpassing van recreatieverblijfsterreinen in deze gemeente bepaald niet vlekkeloos verloopt toont de Loswal wel aan. Een belangrijke oorzaak is dat de regels daarvoor maar halfslachtig beschreven zijn.


Om dat te verhelpen heeft de kersverse stichting Actiegroep Dijkwacht Buren nu een korte en heldere notitie gemaakt waarin staat hoe je dat wél goed kunt doen.


De notitie ‘Recreatieverblijfsterreinen, Vat op visuele landschapsaantasting’ is naar de fracties van de politieke partijen in Buren gestuurd, naar alle nieuwe raadsleden en  naar B&W. Ook wordt er zowel lokaal als regionaal en landelijk een persbericht over uitgebracht, omdat dit probleem niet alleen in onze gemeente zal spelen.


De hele notitie is hier te downloaden.