Handhavingsverzoek Marinapark Maurik aangevraagd

Maurik, 17/02/2022

Op het Marinapark aan de Rijnbandijk in Maurik worden momenteel bouwwerkzaamheden verricht. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor fase 1 en 2. De vergunning is verleend voor fase 1.  Er zijn zienswijzen ingediend voor fase 2. Er is dus momenteel geen vergunning voor fase 2. De  werkzaamheden die nu verricht worden zijn zowel in fase 1 als 2 aan de gang.


Er is nu een handhavingsverzoek door de Stichting Milieuwerkgroep Buren e.o. ingediend op het zonder omgevingsvergunning uitvoeren van werkzaamheden.   


De Stichting Milieuwerkgroep Buren en de Dijkwacht streven dezelfde doelen na waaronder bijvoorbeeld de bijdrage aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie van de gemeente Buren en beschermen en bevordering van de natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Milieuwerkgroep en de Dijkwacht  werken samen.  Neem eens een kijkje op de website van de Stichting Milieuwerkgroep.