Gemeente in de fout; Dijkwacht corrigeert

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Gemeente in de fout; Dijkwacht corrigeert

Maurik, 27/10/2022

Vergunningverlening

De gemeente heeft een fout gemaakt in de vergunningverlening aan Marinapark, de voormalige camping de Loswal. De kampeerders mochten vroeger tussen 1 april en 1 oktober op de Loswal staan. Dit onder andere omdat Rijkswaterstaat vereist dat de uitwaarden tijdens hoogwater vrij zijn van tijdelijke bebouwing. Dat Marinapark voor de nieuwe chalets een bouwvergunning aanvroeg voor tijdelijke bebouwing tussen 1 april en 1 oktober van elk jaar, klopte dus. En de gemeente gaf daar een vergunning voor af.


Handhaving door de gemeente

De chalets stonden er afgelopen winter nog en dus werd de gemeente gevraagd te handhaven. Dijkwacht vindt het belangrijk dat er wordt gehandhaafd op afgegeven vergunningen voor recreatieontwikkelingen. Dit ter bescherming van ons landschap en de natuur.


De gemeente besloot dit voorjaar niet te zullen handhaven. Daarop is bezwaar aangetekend. De Omgevingsdienst Rivierenland heeft het college van Burgemeester en Wethouders nu er op gewezen dat haar besluit juridisch niet klopt.  En nu heeft de gemeente haar besluit gewijzigd en zegt wel te gaan handhaven.


Visie Dijkwacht

Dijkwacht heeft niets tegen ondernemers die zich net als de burgers aan de wet en regelgeving houden. Het gaat de Dijkwacht er om dat de gemeente dat ook doet, want anders is het hek van de dam. Doet de gemeente dat niet dan zijn er genoeg voorbeelden in de gemeente Buren waar in het verleden misbruik werd gemaakt van vergunningen, grenzen werden opgerekt en vervolgens een onomkeerbaar recht ontstond door gedogen.


Dijkwacht zal daarom de gemeente actief blijven volgen en aanspreken.