Gemeente Buren klinkt overtuigd: geen vakantieparken op steenfabrieksterrein

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Gemeente Buren klinkt overtuigd: geen vakantieparken op steenfabrieksterrein

Maurik, 08/02/2024

Op de voorgrond een oud steenfabrieksterrein in Maurik dat omgevormd zou moeten worden tot vakantiepark © William Hoogteyling

De gemeente Buren wil niet meewerken aan plannen voor twee vakantieparken langs de Rijn opv oude steenfabrieksterreinen Ark 1 en 2 bij Maurik. Ook een kleiner aantal vakantiewoningen dan eerder bepleit vond geen genade.


Na een eerste aanvraag ruim een jaar terug voor respectievelijk 250 en 135 vakantiewoningen, heeft de gemeente Buren de nieuwste aanvraag, van twee keer 125 ook afgewezen.


De gemeente vindt het een te grote aantasting van het uiterwaardenlandschap en risico voor de verkeersveiligheid. Ook vindt zij het niet passen in het beleid ‘Ruimte voor de Rivier’. Daarom wordt het bestemmingsplan niet aangepast.


We zien veel van de door de gemeente gebruikte argumenten terug in onze eigen oproepen over de afgelopen jaren. We zijn als Dijkwacht erg blij met dit gemeentelijk besluit. We hopen natuurlijk wel dat andere initiatieven langs dezelfde meetlat gelegd worden en de kwaliteit van de natuur, leefbaarheid en waterveiligheid voor inwoners en bezoekers leidend is en blijft.


We zijn vooral blij met jullie steun. Alleen door je te laten horen weten wij, en ook de gemeente, wat er leeft!